måndag 11 juni 2012

Nymfer

 Bild lånad från wikipedia

Nymfer tillhör den grekiska mytologin och de beskrivs som ett kvinnligt naturväsen som åtrås i största allmänhet av de manliga satyrerna. De är ibland knutna till särskilda platser eller landsformationer så som berg, lundar, källor, floder eller dalar. De ses som personifierade aktiviteter i naturen och ses som en vuxen sensuell kvinna.

Vattenfolket beskrivs av Paracelsus som nymfer, de påminner om människor och där finns både kvinnor och män. Om en man av människosläkte skulle gifta sig med en nymf måste han hålla henne från vattnet eftersom det kommer dra henne tillbaka igen om hon kommer för nära. Det finns dock ingen fara om de vistas i hans omgivning. Vattenkvinnor har ofta bosatt sig i gånger under sjöar för att locka ner män i de underjordiska gångarna. Sirener ingår också i vattenkvinnor som inte lever i vattnet utan ovanpå och påminner om en sjöjungfru.
Dryader är också en form av nymf, en trädnymf.  I den grekiska mytologin och i hinduismen talas det om  skogsnymfer som lever i eller i närheten av träd. Ordet dryad kommer av grekiskans dryas vilket härleds ur drys "ek", "träd". Dryader föds bundna till ett specifikt träd och deras liv är sammankopplat med just det trädet. Det innebär att om trädet dör dör även dryaden. De beskrivs som vackra kvinnor som är klädda i grönt eller brunt och med blommor, löv och växter i håret, beroende på vilken skog hon gestaltar.
Dendroider är män som liknar träd, huden är ofta barklikande. Håret är ofta av skägglav.

Oreaderna är en grupp nymfer som förknippas med berg och grottor. De förknippas även med gamla skogar som växte kring bergen. Oreaderna var mer självstädningar än dryaderna men många dryader kallas för oreader då de två nymferna är svåra att särskilja.

Nereiderna är havsnymfer som fått sitt namn från sin fader Nerus. Deras moder var ocianen Doris och Nereiderna förknippades framförallt med Medelhavet. Det ansågs finnas femtio Nereider och de var associerade med någon av havets olika aspekter och utgjorde havsguden Poseidons hov. De var hjälpsamma mot sjömän som hamnat i nöd och framställs som vågor i den hellenistiska konsten. De var dock inte nödvändigtvis fridfulla och passiva varelser utan kunde vara hämndlystna när de blev förargade.

Källa: Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar