torsdag 17 januari 2013

Personlightetstest - karaktärstest

När jag inte skriver på Alvhilda jobbar jag som jobbcoach för arbetslösa. Ibland gör jag tester för att hjälpa olika personer komma på vad de vill arbeta med. En av de tester jag brukar göra är ett personlighetstest. En dag när jag gjorde det med en deltagare kom jag på att det borde vara ett ypperligt redskap att använda för att fördjupa sig i sin karaktärs personlighetstyp.

Många tips finns att man ska försöka ställa intervjufrågor till sina karaktärer för att hitta dess personlighetstyp och fördjupa sig i dess sätt att vara. Varför inte låta ett program ställa frågorna och man svarar så som ens karaktär hade tänkt, och då får man fram den personlighetstyp som testet avgör. Det kan hjälpa en att fördjupa sig i karaktären eller helt enkelt avfärda sådant man inte tycker stämmer och tänka om i vissa frågor.

Jag gjorde testet åt Alvhilda. Det var mycket intressant och ensidigt, eftersom hon är så pass speciell.
Här är hennes resultat:
Introvert – stillsam, sitter ofta för sig själv eller med en person, längre skrivna meddelanden istället för personlig kontakt. Om hon säger något under ett möte, är det ofta idéer som hon på förhand har lagt ner tid på att tänka igenom.
Förnimmelse – börjar med fakta och konkreta exempel, detaljrika förslag med idéer som är realistiska och baserade på praktisk erfarenhet, bra på att förbättra förslag och lösningar, ser till att den fastställda agendan följs under möten.
Tänkande – kort och koncist, undersökt fördelar och nackdelar för varje alternativ, intellektuellt betonat, kritisk och objektiv, logiska och opersonliga argument, betraktar gärna de mänskliga faktorerna som något som bara behöver tas med i beräkningen i sista hand, när de sakliga frågorna är beslutade.
Värderande – värdesätter planer med strama tidsramar, vill informeras snarast om ändringar, förväntar sig att andra runt omkring genomför sina uppgifter inom avtalad tid, ger klart uttryck för sin ståndpunkter och beslut, fokuserad på de uppgifter som ska utföras.

Detta är en mycket bra bild av henne, jag känner igen allt och det verkar som om jag känner henne ganska väl nu. Inget kom som en chock utan beskrivningen var på pricken, så på pricken att när jag läste det motsatta mot "tänkande" som hon fått full pott på, alltså "känslig" som hon fått noll på, började jag skratta. Det är så långt ifrån henne som det bara går att komma men jag tror det ringar in en annan karaktär väldigt bra. Undrar om någon av mina testläsare känner igen vem som beskrivs här under:
Känslig – När hon presenterar ett förslag försöker hon ofta göra det så att hon uppfattas som en social och vänlig person. Hennes förslag präglas av att hon har undersökt hur förslag till lösningar påverkar alla involverade parter, och om hon ska bli övertygad om att andras lösningar är bättre, ska dessa läggas fram på ett entusiastiskt sätt med fokus på hur de nya lösningarna gynnar alla parter. Hon är oftast först med att presentera det som alla kan enas om. Om hon ska engagera sig i andra uppgifter än de hon har tänkt sig, måste dessa ofta innehålla delar som engagerar henne personligen. Hon betraktar gärna de logiska och objektiva faktorerna som något som bara behöver tas med i beräkningen i sista hand, när de mänskliga aspekterna har beslutats.

Hoppas någon annan också finner det givande att personlighetstesta sina karaktärer, var jag hittade mitt test? här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar